Loading...
Anda di sini:  Laman Utama  >  Ilmu Islam  >  Akidah  >  Current Article

Dasar-dasar konsep Tarbiah dalam Al-Quran

By   /   August 20, 2012  /   No Comments

Pendahuluan

Al-Quran memiliki konsep tarbiah yang unik. Dalam Al-Quran itu juga terdapatnya prinsip-prinsip dasar tarbiah yang istimewa, namun keduanya memilki perbezaan yang cukup besar.

Konsep tarbiah dalam Al-Quran adalah jalan yang diajak oleh Al-Quran itu sendiri untuk semua umat Islam agar merealisasikannya dan berpegang teguh padanya. Dan prinsip-prinsip dasar tarbiah mencakupi hukum, aturan dan nilai yang dibangunkan serta menjadi topik dakwah dalam rangka membangunkan keperibadian, akhlak dan perilaku mereka, serta mencakupi hukum halal dan haram, mempunyai pelbagai aneka akhlak yang diajarkan dan didakwahkan oleh Al-Quran.

Apa yang kami maksudkan mengenai konsep tarbiah disini adalah konsep yang diajak oleh Al-Quran, namun bukanlah yang disentuh oleh ajaran Islam secara umum. Kerana Islam, secara dasarnya ialah agama yang menyentuh mengenai konsep tarbiah umat Islam secara menyeluruh, yang mewarnai jiwa dan hati, serta fikiran untuk meningkatkan serta membina keperibadian pada darjat yang sebenar.

Konsep tarbiah yang menjadi perbahasan kita dalm buku ini terbahagi kepada cabang-cabang dan bahagian yang banyak dan pelbagai. Dan perbincangan ini akan menjadi panjang dan lama jika kita membincangkannya dengan dengan begitu mendalam.

Dalm perbahasan ini, kita akan mengambil prinsip-prinsip pokok dan pendukungnya secara global, serta membahaskannya secara lengkap dan menyeluruh, supaya kita jelas betapa pentingnya prinsip-prinsip ini dalam ruang lingkup tarbiah secara umum. Dan supaya kita juga jelas betapa perlunya para murabbi(pendidik) di setiap medan tarbiah pada prinsip-prinsip tersebut, sebagai panduan dalam usaha melakukan proses tarbiah.

Pemahaman kita akan prinsip-prinsip ini akan membawa kita kepada satu kajian dan analisa lebih lanjut, agar ianya membuahkan nilai bagi konsep tarbiah yang baru, dimana setiap ahli didalam bidang tarbiah mengetahuinya, semenjak tarbiah itu menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri dan memilki satu keperluan dalam pelajaran dan pendidikan, dengan melihat kepelbagaian ragam tarbiah itu sendiri

Inilah yang kami maksudkan dengan “Konsep Tarbiah dalam Al-Quran” pada buku yang ringkas dan sederhana ini.

Bertolak daripada penjelasan di atas, ada tiga prinsip dasar tarbiah yang dibagunkan dalam konsep tarbiah Al-Quran. Tiga prinsip dasar itu ialah :

Pertama, Muhakamah Aqliah
Kedua, Ibrah dan pengajaran dari sejarah
Ketiga, menggugan emosi

Semua method atau cara tarbiah di dalam Al-Quran berputar sekitar satu dari tiga prinsip dasar tarbiah di atas, dan beredar dalam akar serta pokok dan berjalan sesuai dengan salah satu dari tiga prinsip di atas.

Ketiga-tiga prinsip tersebut secara praktiknya selalu terpisah, namun penyatuan antara ketiga-tiganya mencerminkan tenaga yang harus ada pada kita dalam usaha menaikkan keperibadian dan akal kita pada posisi yang lebih tinggi dan mulia. Sungguh, fitrah manuasia cenderung pada sesuatau yang mulia dan tinggi.

Akal semata-mata tidak cukup untuk menumbuhkan kepercayaan diri, selama mana tiada realiti yang menguatkannya. Seperti yang tercermin daripada sejarah dengan peristiwa dan ibrah yang selalu menyertainya. Bahkan ketika hati kita telah merasa kepercayaan diri, ianya tidak akan terarah dan terdorong, kecuali disertai dengan emosi dan perasaan yang kami sebut sebagai menggugah emosi.

Jadi tiga faktor ini ada pada setiap diri manusia, serta memberikan panduan yang jelas kepada satu jalan, maka tidak akan ada rintangan ataupun halangan dalam ianya mencapai tujuan tersebut.

Kita tidak akan jauh dari hakikat sesuatu itu, dan terhalang untuk sampai pada tujuan hakikat tersebut, kecuali apabila salah satu dari tiga faktor tersebut tidak memainkan peranannya yang baik dalam menyingkap jalan menuju kepada hakikat tersebut.

Kita akan lihat pada bab-bab akan datang, bagaimana Al-Quran memberikan sentuhan kepada tiga faktor di atas dalam mendidik manusia serta mengiringi mereka pada jalan kebahagian dan kebenaran.

C.2. Dialog Aqliah

Dialog aqliah Al-Quran boleh kita lihat dari tiga sisi ini :

Pertama, pengenalan jati diri manusia
Kedua, pemilihan gaya bahasa yang sesuai dengan tingkat umum manusia
Ketiga, pendekatan dialog dan perbincangan

Pertama, pengenalan jati diri manusia

Al-Quran memulakan dialognya bersama manusia dengan mengarahkan mereka unutk merenung dan menghayatai jati diri mereka, dan berbincang mengenai tentang asal usul mereka, hakikat diri mereka, pertumbuhan dan perkembangannya.

Hal ini jelas kita lihat pad ayat pertama Al-Quran yang turun, sebagaimana kita lihat pada lembaran-lembaran pertama Al-Quran dari sisi penulisannya yang tertib dan tersusun. Ayat pertama yang turun memberikan penjelasan kepada asal usul manusia dan jati dirinya, Allah SWT berfirman :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” .(QS. Al Alaq : 1-5)

Kita perhatikan ayat Allah tidak menunjukkan rububiah dan keesaan-Nya kepada manusia untuk awal ayat yang turun ini, namun Allah menunjukkan kepada manusia asal-usulnya dan proses kejadiannya.

Begitu juga pada lembaran pertama Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah. Antara isi surah tersebut ialah kelompok-kelokpok manusia yang hidup didunia ini. Antaranya ialah kelompok orang-orang beriman, orang-orang kafir, dan munafik, termasuklah sejarah dan perkembangan dan akhir kehidupan mereka.

Peringatan Allah kepada manusia akan jati diri mereka dalam ayat di atas selalu diulang-ulang dalam surah-surah lain, dan ianya memerlukan dalil tentang bukti wujudnya Sang Pencipta melalui alam semesta dan manusia itu sendiri, serta hari akhir dengan segala kejadian peristiwa yang melingkupinya.

Ini adalah prolog yang memilki nilai tarbiah yang sangat penting, kerana semua pengetahuan dan ilmu yang manusia dapatkan hakikatnya adalah penegtahuan orang-orang sebelumnya, yakni pengetahuan akan hakikat jati dirinya. Tanpa pengetahuan ini, manusia tidak akan menemui satu ukuran dan timbangan yang betul bagi pengetahuan yang berkembang dibawahnya. Kalu kita tidak yakin dengan akal dan tugasnya, maka kita tidak akan percaya kata-kata dan hasil pemikirannya. Kalaulah bukan kerana pengetahuan kita akan hakikat jati diri kita yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani, maka kita tidak akan sampai pada pengetahuan tentang hakikat alam semesta yang mengelilingi kita, dan kita tidak akan memahami hubungan kita dengan alam semesta.

Bagitulah…apabila pengetahuan kita akn hakikat diri kita itu baik dan betul, maka pengetahuan kita akan hakikat alam semesta juga akan betul.

Sebaliknya, jika kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang jati diri kita dan batas-batasnya, maka kita juga tidak akan sempurna dalam memahami uluhiyyah Allah, malah tidak akan betul kepercayaan kita akan hakikat alam semesta, dari awal sehinggalah ke akhir perjalanannya. Hal ini kerana kepercayaan diri kita merupakan sumber dan asas bagi kepercayaan kita pada setiap teori dan aturan hukum yang kita hasilkan. Apabila pencari kebenaran tidak yakin akan diri dan akal yang dimilikinya, atau dalam keadaan yang tidak betul, maka akan hilanglah semua keyakinan terhadap ilmu pengetahuan dalam dirinya. Dan jika dia dapat juga ilmu tersebut, pasti penuh dengan kesalahan.

Maka kita perhatikan, orang-orang kafir mengingkari keimanannya kepada Allah, dan tidak mampu menundukkan rububiah Allah dalam hatinya, kerana butanya mata mereka dengan apa yang ada disekeliling mereka, dan tidak pernah mereka sedar sedikitpun untuk bergerak merenungi dan menyelamai akan hakikat jati diri mereka yang sebenarnya.

Dan diatas kepentingan inilah, Al-Quran memulai sentuhan dialog aqliahnya kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah dan mengalihkan perhatian mereka kepada hakikat diri mereka dan kisah hidup mereka. Dan ketika mana mereka menyedarinya, maka Allah mengajak mereka untuk berdialog tentang rububiah dan keesaanNya, sekaligus juga mengajak meeka untuk memperhambakan diri mereka pada-Nya.

Sama-sama kita renungi ayat berikut :

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar Kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).” (QS. Ath Thariq : 5-8)

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya.” (QS. Al Haj : 5)

“Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (QS. Al Mukminun : 12-14)

Jika kita bersungguh-sungguh dalam merenungi ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapati bahawa Al-Quran tidak akan membicarakan tentang alam semesta dengan ayat-ayat yang begitu panjang, dan Al-Quran tidak akan berbicara dengan gaya bahasa yang sabgat beragam tentang kemunculan alam semesta dan perkembangannya, sebagai mana yang telah Al-Quran bicarakan tentang manusia itu sendiri.

Hikmahnya ialah supaya manusia kenal akan jati dirinya dan asal usul penciptaannya, adalah merupakan satu sarana tarbiah yang tidak ada duanya, dalam rangka meyakinkan akal dan pemikiran manusia tentang hakikat dirinya dan keberadaannya di alam ini.

Diterjemah oleh: Ahmad Hashimi
Sumber: http://www.eramuslim.com/manhaj-dakwah/krisis-akhlaq/konsep-tarbiyah-dalam-alquran-2.htm

    Print       Email

About the author

Editor

Editor-In-Chief

Leave a Reply

You might also like...

musa

Keinginan Nabi Musa a.s. untuk Melihat Tuhan (2)

Read More →