Loading...
Anda di sini:  Laman Utama  >  Baitul Muslim  >  Pendidikan Anak-Anak  >  Current Article

Sistem Pendidikan Anak dan Hubungan Anak dengan Ibubapa (1)

By   /   April 27, 2012  /   No Comments

Terdapat perbezaan pendapat mengenai siapakah Luqman yang dipilh al-Quran untuk menyampaikan masalah tauhid dan akhirat melalui lisannya. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang Nabi dan ada yang berpendapat bahawa dia hanyalah seorang hamba yang soleh. Walaubagaimanapun majoriti berpendapat kepada pendapat yang kedua.

Ada sumber yang menyatakan bahawa beliau berdarah Habsyi dan ada sumber yang lain menyatakan beliau berdarah Naubi. Ada juga yng berpendapat beliau adalah salah seorang qadhi di kalangan Bani Israil. Namun siapa pun Luqman, al-Quran menetapkan bahawa dia adalah seorang lelaki yang diberi hikmah oleh Allah.

Antara hikmah yang diperoleh dan terkesan di dalam peribadinya adalah syukur kepada Allah: “Dan sesungguhnya Kami berikah hikmah kepada Luqman, iaitu ‘bersyukur kepada Allah!’”. Ini adalah arahan yang tersirat al-Quran untuk bersyukur kepada Allah dengan meneladani orang yang bijak dan terpilih dalam menyampaikan kisah dan ucapannya. Selain perintah yang tersirat ini, ada juga perintah-perintah yang lain. Jadi, syukur kepada Allah itu merupakan simpanan yang kelak akan bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya, kerana Allah Maha Berdir Dengan Sendirinya terhadap syukur, Allah terpuji dengna sendiri-Nya, meskipun tiada satu makhluk ciptaan-Nya yang memuji-Nya. “Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.’” Jadi yang terbodoh di antara orang-orang yang bodoh adalah yang menyalahi hikmah dan tidak menyimpan bekal seperti ini untuk dirinya sendiri.Setelah itu dipaparkan masalah tauid di dalam bentuk nasihat daripada Luqman al-Hakim kepada puteranya. “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.’”(13)

Sungguh, ini merupakan nasihat yang tidak dicurigai yang bermaskusd yang negatif, kerana seorang ayah tidak mahu apapun untuk untuk anaknya melainkan kebaikan semata;dan apa yang perlu dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya adalah menasihatinya. Luqman al-Hakim melarang anaknya berbuat syirik, dan memberi sebab terhadap larangan ini bahwa syirik merupakan kezaliman yang besar.Ia menegaskan hakikat ini sebanyak dua kali. Pada satu saat dengan mendahulukan larangan dan memeprjelas alasannya, dan pada saat yang lain dengan kata inna (sesungguhnya) dan la (benar-benar). Inilah hakikat yang disampaikan Muhammad saw kepada kaumnya, lalu mereka mendebatnya, meragukan tujuan di balik pemaparannya. Mereka takut jika tujuannya adalah untuk merampas kekuasaan dari tangan mereka dan dan menjadi lebih terhormat daripada mereka! Lalu, apa yang mereka katakan sedangkan Luqman al-Hakim menyampaikan nasihat itu dan memerintahkannya kepada anaknya? Bukankah nasihat ayah kepada anak itu bersih dari setiap keraguan dan jauh dari setiap perasangka? Ketahuilah, ini adalah hakikat klasik yang meluncur dari lisan setiap orang yang diberi hikmah oleh Allah; tujuannya adalah kebaikan semata, tiada yang lain. Inilah yang dimaksudkan sebagai rangsangan psikologi.

Di bawah naungan nasihat ayah kepada anaknya, al-Qur’an memaparkan hubungan antara ibu bapa dan anak dalam gaya bahasa yang lembut, dan melukiskan hubungan ini dengan penuh inspirasi, sarat dengan emosi/perasaan dan kelembutan. Meskipun demikian, hubungan akidah harus dikedepankan dari hubungan yang erat tersebut.“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusunya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (14-15)

Nasihat kepada anak untuk berbakti kepada ibu bapa sering diulang di dalam al-Qur’an al-Karim dan pesanan Rasulullah saw. Sedangkan nasihat kepada ibu bapa untuk berbuat baik kepada anak itu sangatlah sedikit. Sebahagian besarnya dalam isu menanam anak hidup-hidup—dan itu adalah isu yang khusus pada keadaan tertentu. Yang demikian itu karena fitrah semata telah menjamin ibu bapa untuk membesarkan anaknya. Fitrah terdorong membesarkan generasi baru untuk menjamin keberlangsungan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Allah.

Ibu bapa pasti akan mengorbankan jiwa, raga, usia, dan segala miliknya yang berharga untuk anaknya, tanpa berkeluh-kesah, bahkan tanpa menyedari dan merasakan apa yang telah dikorbankannya! Bahkan dalam suasana yang semangat, gembira, dan senang, seolah-olah ibu bapalah yang mengambil manfaat dari anak! Jadi, fitrah semata telah menjamin nasihat untuk orangtua, tanpa memerlukan nasihat lain! Sedangkan anak memerlukan nasihat yang berulang-ulang agar ia memperhatikan generasi yang telah berkorban, mendidik, membesarkan anak-anak sehingga senja kehidupannya, setelah ia mengorbankan usia, jiwa, dan raganya untuk generasi yang menuju masa depan kehidupan!

Seorang anak tidak akan mampu dan tidak dapat mengganti apa yang telah dikorbankan oleh ibu bapa, meskipun ia mewaqafkan usianya untuk keduanya. Dan inilah gambaran yang penuh dengan inspirasi: “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusunya selama dua tahun.” Gambaran ini memberi naungan tentang pengorbanan yang luar biasa. Sudah tentu ibulah menanggung bahagian yang lebih besar, dan berbuat baik kepada anaknya dengan emosi yang lebih besar, lebih mendalam, lebih hangat, dan lebih lembut. Al-Hafizh Abu Bakar al-Bazzar dalam Musnad-nya meriwayatkan dengan sanadnya daripada Buraid, dari ayahnya, bahawa ada seorang lelaki tawaf sambil menggendong ibunya untuk tawaf bersama.

Lalu ia bertanya kepada Nabi saw, “Apakah lelaki itu telah membayar hak ibunya?” Beliau menjawab, “Tidak, meskipun untuk satu keluhan nafas yang panjang.” Demikianlah, meskipun untuk satu keluhan nafas yang panjang, baik saat kehamilan atau dalam persalinan. Ibu mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah. (MS)

Sumber: http://www.eramuslim.com

    Print       Email

Leave a Reply

You might also like...

1.34

Sistem Pendidikan Anak dan Hubungan Anak dengan Ibubaba (2)

Read More →